Danske mærke- og helligdage


En oversigt over danske mærke- og helligdage samt en kort beskrivelse af deres betyding og oprindelse.


Jeg er begyndt at forfatte listen i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag 2002. Den udvides efterhånden, når tid og lejlighed byder sig.

til forsiden


Fastelavn Fastelavn er en skik med rødder langt tilbage i tiden. Før reformationen var det indgangen til en månedlang faste. Fastelavn blev derfor en glimrende anledning til ekstraordinære udskejelser før fasten begyndte. Måske af samme årsag blev fastelavn en fest, der i mange gejstliges øjne gennem tiderne var en noget syndig affære og fastelavn var i en periode ganske forbudt ifølge danske lov.
Skikkene omkring fastelavnsfejring har da til tider også været usædvanligt grove set med vores dages øjne. Dengang var det bogstaveligt, at mans slog katten af tønden. Nogen steder fik den arme og skrækslagne kat lov til at løbe sin vej, da den endelig blev slået fri af tønden. Andre steder blev katten forfulgt og pryglet til døde!
En anden skik var at "hive hovedet af hanen". En hane blev bundet op i benene og halsen blev indsmurt i olie. Ryttere skulle så i ridt forsøge at få fat om hanens hovede og dermed skille det fra kroppen.
Det fastelavnsris som i dag vækker så stor glæde hos børnene har sin rod i en skik, hvor hellige forældre risede deres børn på langfredag, så de i bogstaveligste forstand kunne føle og forstå Jesus lidelser.
De fleste af os, foretrækker da nok nutidens fastelavn, hvor forældre troligt indkøber fantasifulde kostumer hos Fætter BR til supermænd og prinsesser in spe og hvor vi med smil på munden uddeler gavmildt af slik og småpenge, når en flok udklædte småfolk ringer på døren og skramler med bøsser mens de synger højt og falsk. Vi kan jo glæder os over, at sangen ikke er så lang.
Kristi Hilmmelfartsdag Torsdagen mellem den 6.og 7. søndag efter påske holdes hellig for at markere, at denne dag for Kristus til himmels 40 dage efter hans genopstandelse.
Denne helligdag er første gang nævnt i begyndelsen af det 4. århundrede.

Udover at dagen traditionelt er en af forårets store konfirmationsdage afvikles pokalfialen i fodbold altid på denne dag.

Mors Dag Holdes den anden søndag i maj. Traditionen kom til Danmark i 1929 fra USA. Du finder flere oplysninger ved at klikke her.
Pinsen Ordet Pinse kommer fra det græske ord "Pentekoste", som betyder den halvtredsindstyvende. Således hedder det, fordi pinsen fejres 50 dage efter Påske.
På denne dag var Jesu discible samlet, da den Hellige Ånd for første gang kom til dem i form af ildtunger. De blev i stand til at tale på forskellige sprog blev dermed i stand til at sprede det kristne budskab til hele verden.
Allerede den første dag døbte disciblene 1000 mennesker og den første menighed var et faktum. Derfor betragtes pinsen også som Kirkens (altså begrebet kirken) fødselsdag.
Pinsen er naturligvis derfor også en af de helt store dåbsdage.
Grundlovsdag Grundlovsdag er vores nationaldag. Dagen hvor vi fejrer grundlovens tilbliven i 1849 og dermed vores afsked med enevældet og overgang til demokratiet.
Den oprindelige grundlov er blevet ikke blevet ændret så mange gnag set i forhold til dens alder. Det var med andre ord en holdbar lovtekst man blev enige om for nu 153 år siden. Selv om det selvfølgelig hører med, at grundloven er vanskelig at ændre. Ændringer skal først besluttes af to på hinanden følgende folketingssamlinger og dereftter ved folkeafstemning.
I Danmark fejres grundlovsdagen heldigvis uden store militærparader og statslig magtdemonstration. På den anden side fejre vi den langt mindre end for eksempel vores norske brødre og søstre. Her bruger man parader i stor grad! Selv i den mindste norske bygd er der optog af skolebørn i festlige folkedragter og lokale musikkorps.
Du kan finde Grundlovens tekst her
Fars dag Fars dag kom til Danmark i 1935. Den er "opfundet" af en amerikaner - og under Nixon blev den faktsik gjort til Helligdag i USA.
Siden den kom til Danmark har vi holdt Fars dag på Grundlovsdag. Bortset fra en kort periode, hvor smarte handelsfolk flyttede den til november, et havlt årt efter Mors dag. Man mente at dette ville forbedre omsætningen i den døde periode før Julehandlen. Det slog dog ikke an , hvorfor den blev flyttet tilbage til sin oprindelige placering.
Du kan læse meget mere om historien bag farsdag hos Saxo, på deres side om Farsdag.
Sankt Hans Den 24-06 er det Sank Hans. Den 23-06 fejrer vi altså Sankt Hans aften. Navnet betyder den hellige Hans - og Hans er her Johannes Døberen.
Traditionen med at fejre midsommer går meget langt tilbage. Så langt at Odin og Thor er aktuelle navne! Dagens navn, heksen og ikke mindst Midsommervisen, som er en central del i vor tids fejring af dagen er kommet til senere.
Jeg har fundet en side, hvor dagens historie og traditioner er vældig godt beskrevet.


til forsiden

webmaster
Gert Philipsen
email: Skriv til wbemaster