Punktopstillinger, tabeller og grafik


Til forsiden

 1. Hvad er/betyder Cellpadding?
  Cellpadding definerer hvor meget plads der skal være mellem en cellekanter og celletekst i en tabel. værdien angives i tal (pixels)
 2. Hvad er/betyder Cellspacing?
  Cellspacing er den afstand der ønskes mellem de enkelte celler og cellernes afstand fra tabelkanten. Også den værdi angives i tal (pixels)
 3. Hvad er HTML koden for at indsætte en kommentar?
  En kommentar - der kun kan ses i din HTML-editor, men ikke i browseren indsættes med koden
  <!--"teksten du vil skrive"-->. Efter kommentaren indsættes den tilsvarende lukkekode.
 4. Hvad er koden i HTML for bogstavet Å?
  Koden for at skrive Å er &#197;
 5. Hvad er elementet <IMG>'s attributter og attributten ALIGN´s værdier?
  Der knytter sig følgende attributter til <IMG>:
  1. alt="tekst": Den "tekst" du indsætter vises i browseren, hvis den af en eller anden grund ikke kan vise selve billedet. I de fleste browsere vil teksten også vises i en gul boks, når musemarkøren flyttes henover billedet.
  2. Align: Attributten Align definerer hvor på siden dit billede placeres - alt efter hvilken værdi du giver den.
   1. "left", " Placerer billedet i venstre margen. Teksten kommer til at løbe langs billedets højre kant.
   2. "right" placerer billedet i højre margen. Teksten kommer til at løbe langs billedets venstre kant.
   3. "top" justerer den øverste linje af omgivende tekst efter billedets top.
   4. "middle" Justerer den nederste linje af den omgivende tekst efter billedets midte.
   5. "bottom" justerer den nederste linje af den omgivende tekst efter billedets bund.
  3. Border: Attributten Border definerer tykkelsen på billedets ramme. Værdien opgives i pixels.
  4. Height: Attributten definerer højden på dit billede. Værdien opgivels i pixels.
  5. Width: Attributten definerer bredden på dit billede. Dennes værdi opgives ligeledes i pixels. Man skal være være forsigtig med ikke at forvrænge billedet. Man kan nøjes med at angive enten bredden eller højden for at beholde det oprindelige forhold.
  6. Hspace: Attributten definerer den vandrette margen omkring billedet. Værdien angives i pixels.
  7. Vspace: Attributten definerer den lodrette margen omkring billedet. Værdien angives i pixels.
  8. Ismap: Attributten fortæller om billedet eller den alternative tekst er klikbart - Men lige hvor dan det virker ved jeg ikke!
  9. SRC: Oplyser adressen "URL" hvor grafikken ligger. Det er vigtigt at adressen angives korrekt, idet billedet ellers ikke bliver vist på hjemmesiden.
  10. Usemap: Bruges til at identificere billledet for <MAP> koden. Værdien er et navn, som man giver billedet. Det er vigtigt, at man foran navnet skriver #. Således at værdien bliver "#kortnavn".

Element, attribut og værdi.
Element Attribut Værdi
IMGALIGN"left"
"right"
"top"
"middle"
"bottom"
ALT"tekst"
Border"3": Rammetykkelse i pixels.
Height"100": Billedets højde i pixels.
width"100": Billedets bredde i pixels.
Hspace"5": Vandret margen i pixels.
Vspace"5": Lodret margen i pixels.
SRC"URL": Billedets adresse
Usemap"#kortnavn": Det navn der er defineret i <map>koden
FONTFace"times": Navnet på den skrifttype, du ønsker at bruge. Det er ikke sikkert, at den skriftype du vælger er installeret på pc'en hos den, der læser din side.

På denne internetside, kan du se en undersøgelse, der viser hvor mange procent, der kan se de enkelte skrifttyper.

Ved at bruge
<font ="times","arial"> kan du vælge alternative skriftetyper du ønsker brugeren skal se din hjjemmeside i, hvis han ikke har dit førstevalg installeret.

Size "4" : Værdien på din skriftstørrelse angives i et tal mellem 1 og 7. Normal størrelse til almindelig tekst er "1" eller "2".

Denne side er skrevet i henholdsvis størrelse "3" i tabellen og størrelse "4" i listeopstillingen først på siden.

Dette er efter min personlige opfattelse mere læsevenligt, end hvis man bruger skriftstørrelse 2 eller hvis, man bruger skriftistørrelse 1.

Color "#6666FF", " "blue" : Tekstfarven angives enten i et hexadecimale tal eller for enkelte farvers del med deres navn.

Det hexadecimale tal angiver RGB farvekoden i et 16-talssystem. RGB står for "red", "green" og "blue". Hver af disse farver har 255 nuancer.

Man kan altså ved hjælp af disse blande sig frem til mere end 16 millioner farver.

Hver nuance har i det normale decimale talsystem, som vi bruger til hverdag, et nummer fra 0 til 255. Da vi i HTML bruger # efterfulgt af 6 cifre, bestående af 3 par for henholdsvis mængden af rød, grøn og blå, anvendes de hexadecimalsystem. Tallene i dette skrives 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. I denne sammenhæng kan et ciffer altså være et bogstav fra A til F.

Du kan få meget mere at vide om dette ved at læse for eksempel her og du kan få hjælp til at oversætte farver og koder til hexadecimale tal ved at læse for eksempel her

Ligesom tilfældet var med skrifttypen - "Navn" - skal ma væe opmærksom på, at det langt fra er sikkert, at læseren af din hjemmeside har installeret alle farver. Mange pc'ere kan kun vise 256 farver. Disse kaldes de sikre farver. På de to ovenstående link, kan du også se hvilke sikre farver, der findes.Klikbart grafikobjekt

på cykel læs lidt om trækdyr læs lidt om peter

Udarbejdet af Gert Philipsen.