Almindelig formatering af tekst i HTMLTil forsiden

URL's betydning og sammensætning URL er en forkortelse for "Uniform Ressource Locator". Som en oversættelse af de engelske ord indikerer, er URL en entydig betegnelse på et web-sted.

En URL (Adresse) består af tre dele: http som er den protokol, vi anvender når vi bevæger os på WWW. www - adressen skal findes på WWW. Endelig kommer så navnet på selve serveren. Det kan være kort eller langt. Det kan bestå af flere dele adskilt af punktum. Den del af navnet, der står efter det sidste punktum fortæller enten noget om i hvilket land serveren hører hjemme (eks .dk for Danmark) eller serveren art (eks .com der viser, at der er tale om en server hos et kommercielt firma).

Element
atribut
værdi
Element er den enkelte kode, der består af en enkeltkode eller et kodepar, når der skal bruges både åbnings- og afslutningskode.
Når vi tilføjer en atribut til koden tale vi om en egenskab ved denne. Til koden <font> kan vi give den atributten "color". Vi har nu fortalt at vi er i gang med at vælge hvlken farve den efterfølgende tekst skal have.
Værdien ="blue" sættes ind lige efter atributten. Vi har altså valgt, at farveværdien skal være blå.
Enkelt og lukket kode. En enkeltkode kan eksempelvis være koden for linjeskift <br>. Denne kode giver et linjeskift og kræver ingen lukkekode. Koden for eksempelvis skrifttype kræver både en åbnings- og en lukkekode, der omkranser det område i teksten, hvor netop denne skrifttype formatering skal bruges: <font> </font>. Som det ses, er det "/", der bestemmer, at der er tale om en lukkekode. Dette er gældende for alle kodepar.
Indrejret element. Et indlejret element er en kode/et kodepar inden i et andet kodepar. Det indlejrede element kan være en helt andenkode, men det kan også være den samme kode.
Har man får et stykke tekst valgt koden <font color="blue", som jeg har valgt i dette tekststykke, kan man godt vælge at gøre en del af teksten rød. Man indsætter simpelthen et nyt kodepar inden i det første. Så snart man har skrevt afslutningskoden for det nye kodepar, er det det første kodepar, der overtager "komandoen ". En god regel at huske er FILO: First in, Last out. Det kodepar man først åbner skal sidst lukkes! Nogen vil nok tænke tilbage på parantesregning i skoletiden, når de læser dette.

på cykel
Udarbejdet af Gert Philipsen.